Kryterium elektrokardiograficzne w kwalifikacji pacjentów do resynchronizacji

Kryterium elektrokardiograficzne w kwalifikacji pacjentów do resynchronizacji

dr Rafał Supryn