Które infekcje CIED pogarszają rokowanie?

Infekcje CIED są najczęstsze w ciągu 3 miesięcy po zabiegu, a miejscowe zakażenie – w przeciwieństwie do systemowego – nie zwiększa śmiertelności całkowitej. Przeprowadzono prospektywne badanie obserwacyjne na grupie 19 559 pacjentów (średni wiek blisko 70 lat, prawie ¾ mężczyzn) poddanych implantacji/wymianie CIED w 28 ośrodkach w Kanadzie i Holandii w latach 2021-2023. U 177 chorych rozpoznano infekcję CIED, a częstość występowania infekcji wyniosła 0,6% w ciągu pierwszych 3 miesięcy od procedury (0,21% na miesiąc), 0,7% – w ciągu pół roku od zabiegu i 0,9% w ciągu roku od zabiegu. Pacjenci z wczesną infekcją miejscową nie mieli wyższego ryzyka zgonu niż pacjenci bez infekcji (brak zgonów w ciągu 30 dni, HR 0,64, 95% CI 0,20-1,98, p=0,43). Z kolei chorzy z wczesną infekcją systemową, opóźnioną infekcją miejscową, opóźnioną infekcją systemową cechowali się istotnie wyższym ryzykiem zgonu: 

  • wczesna infekcja ogólna – 8,9% śmiertelność 30-dniowa (4 z 45 pacjentów, HR 2,88, 95% CI 1,48-5,61, p=0,002),
  • opóźniona infekcja miejscowa – 8,8% śmiertelność 30-dniowa (3 z 34 pacjentów, HR 3,57, 95% CI 1,33-9,57, p=0,01),
  • opóźniona infekcja systemowa – 21,7% śmiertelność 30-dniowa (5 z 23 chorych, HR 9,30, 95% CI 3,82-22,65, p<0,001). 

https://jamanetwork.com/journals/jamacardiology/article-abstract/2803627

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły