Który lek do kontroli częstości rytmu serca w migotaniu przedsionków?

doniesienia medialne

Werapamil w porównaniu z beta-adrenolitykami wydaje się spowalniać postęp migotania przedsionków ? wskazują wyniki analizy post hoc badania RACE4. Z poniższej analizy wykluczono osoby przyjmujące leki antyarytmiczne klasy I lub III. Do badania włączono pacjentów z świeżo rozpoznanym napadowym migotaniem przedsionków. Złożonym punktem końcowym było wystąpienie kardiowersji elektrycznej, farmakologicznej lub ablacja w obrębie przedsionków. Spośród 666 włączonych pacjentów z napadowym migotaniem przedsionków, 47 przyjmowało werapamil, 383 ? beta-adrenolityk, a 236 nie otrzymało leku do kontroli częstości rytmu komór. Grupa leczona werapamilem była młodsza niż pacjenci leczenie beta-adrenolitykiem. W grupie werapamilu w trakcie 37 miesięcy złożony punkt końcowy zaobserwowano u 17% badanych, w grupie beta-adrenolityku ? u 33%, u osób bez leku kontrolującego rytm komór ? 33% (p = 0,038). W analizie wieloczynnikowej przyjmowanie werapamilu wiązało się z niższym ryzykiem wystąpienia złożonego punktu końcowego (w porównaniu z beta-adrenolitykiem: HR 0,40; 95% CI 0,19-0,83; w porównaniu z grupą bez leku kontrolującego rytm komór HR 0,64; 95% CI 0,44-0,93).  

https://academic.oup.com/europace/advance-article/doi/10.1093/europace/euab191/6355309

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły