Którzy pacjenci z ICD umierają w ciągu roku od implantacji?

Którzy pacjenci z ICD umierają w ciągu roku od implantacji?

Dlaczego warto przeczytać: Prawie 5% pacjentów umiera w ciągu roku od implantacji ICD – wskazuje analiza duńskiego rejestru. Zidentyfikowano 14 516 osób, którym wszczepiono ICD w latach 2000-2017. Mediana wieku wyniosła 66 lat, 81,3% stanowili mężczyźni, a 50,3% miało implantowany ICD w prewencji wtórnej NZK. Pacjenci, którzy zmarli w ciągu roku od zabiegu, byli starsi i mieli więcej chorób współistniejących od pozostałych. Zidentyfikowano następujące czynniki ryzyka zgonu w ciągu roku od zabiegu:

  • dializoterapię (OR 3,26; 95% CI 2,37-4,49),
  • przewlekłą chorobę nerek (OR 2,14; 95% CI 1,66-2,76),
  • chorobę nowotworową (OR 1,51; 95% CI 1,15-1,99),
  • wiek 70-79 lat (OR 1,65; 95% CI 1,36-2,01),
  • wiek ≥ 80 lat (OR 2,84; 95% CI 2,15-3,77). 

Najwyższą roczną śmiertelność obserwowano u pacjentów dializowanych (13,8%), następnie osób z przewlekłą chorobą nerek (13,1%), z chorobą nowotworową (8,5%). W grupie osób 70-79 lat zmarło 6,9% pacjentów, a w grupie ≥ 80. roku życia – 11,0%. W całej populacji pacjenci najczęściej umierali z przyczyn sercowo-naczyniowych (62,5%). 

dr n. med. Łukasz Januszkiewicz

https://academic.oup.com/ehjqcco/advance-article-abstract/doi/10.1093/ehjqcco/qcaa074/5909650?redirectedFrom=fulltext

Powiązane artykuły