Kurs on-line “Kontrola i programowanie stymulatorów oraz wszczepialnych kardiowerterów serca firmy BIOTRONIK dla pielęgniarek i techników”

Kurs on-line “Kontrola i programowanie stymulatorów oraz wszczepialnych kardiowerterów serca firmy BIOTRONIK dla pielęgniarek i techników”