Kurs terapia resynchronizująca Koszalin / Mielno 2018

Kurs terapia resynchronizująca Koszalin / Mielno 2018

Wprowadzenie elektrody do bocznicy omawia dr n. med. Zbigniew Orski

Część 1

Część 2