LBBAP: czy płeć ma znaczenie? 

Kobiety uzyskują większą korzyść z LBBAP niż mężczyźni. Badacze przeanalizowali dane z wieloośrodkowego rejestru pacjentów, do którego włączano osoby ze wskazaniem do resynchronizacji. Resynchronizację uzyskano za pomocą klasycznej stymulacji obukomorowej lub stymulacji obszaru lewej odnogi pęczka Hisa wg decyzji operatora. Oceniano występowanie zgonów i hospitalizacje z powodu niewydolności serca. Włączono 1778 pacjentów: 575 kobiet i 1203 mężczyzn. Pacjentki częściej miały kardiomiopatię nie-niedokrwienną i blok lewej odnogi pęczka Hisa, a rzadziej nadciśnienie tętnicze, cukrzycę, chorobę wieńcową niż mężczyźni. Kobiety odnosiły większe korzyści z implantacji LBBAP niż klasycznej resynchronizacji za pomocą stymulacji obukomorowej niż mężczyźni: redukcja śmiertelności + hospitalizacji z powodu niewydolności serca (HR 0,64, 95% CI 0,43-0,97, p=0,03), redukcja hospitalizacji (HR 0,4, 95% CI 0,24-0,69, p<0,01). W podgrupie osób z kardiomiopatią nie-niedokrwienną kobiety odnosiły większą redukcję śmiertelności i hospitalizacji (HR 0,45, 95% CI 0,26-0,79, p<0,01), podobnie jak w podgrupie z blokiem lewej odnogi pęczka Hisa (HR 0,49, 95% CI 0,27-0,87, p<0,01). 

https://www.jacc.org/doi/10.1016/j.jacep.2023.08.026

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły