LBBAP: elektrody z mandrynem vs. bezmandrynowe

Stymulację obszaru lewej odnogi pęczka Hisa można uzyskać bezpiecznie i skutecznie zarówno za pomocą elektrod z mandrynem jak i elektrod bezmandrynowych. Badacze z Genewy ocenili prospektywnie kolejnych 306 pacjentów poddanych implantacji LBBAP: 153 wszczepiono elektrodę z mandrynem jednego z 4 różnych producentów, a pozostałym 153 – elektrodę bezmandrynową. Po usunięciu z analizy pierwszych 50 przypadków w każdej z grup (krzywa uczenia) nie wykazano różnic w skuteczności zabiegu (96,0% za pomocą elektrody z mandrynem i 94,3% w grupie elektrod bezmandrynowych, p=0,56), a EKG i parametry elektryczne były porównywalne w obu grupach. Makrodyslokacje wystąpiły u 4,3% pacjentów, głównie w ciągu doby od zabiegu, a mikrodyslokacje u 4,7% (zwykle w ciągu pierwszych miesięcy od procedury) – bez istotnych różnic między grupami. 

https://academic.oup.com/europace/advance-article/doi/10.1093/europace/euad295/7284486

https://academic.oup.com/eurheartj/article/44/36/3443/7205602

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły