LBBAP korzystna w LBBB i HFmrEF i HFpEF

LBBAP poprawia objawy i zmniejsza niekorzystny remodeling u pacjentów z LBBB i objawową niewydolnością serca z łagodnie obniżoną i zachowaną frakcją wyrzutową. Badacze z Chin przedstawili roczną obserwację 50 chorych z kardiomiopatią nie-niedokrwienną z HFmrEF i HFpEF i LBBB, którym wszczepiono LBBAP, w czterech ośrodkach. Pacjentów oceniano prospektywnie wyjściowo i po 1, 3, 6, 12 miesiącach. Frakcja wyrzutowa lewej komory wzrosła z 46,5±5,2% do 60,0±6,1% (p < 0,001) po roku. W grupie z HFmrEF (n = 30) wzrost frakcji wyrzutowej i odpowiedź na terapię była lepsza niż w grupie z HFpEF. 

https://onlinecjc.ca/action/showPdf?pii=S0828-282X%2823%2901657-4

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły