LBBP vs. BiVP – badanie z randomizacją

Pierwsze badanie z randomizacją wskazuje na większą poprawę frakcji wyrzutowej  u osób ze stymulacją lewej odnogi pęczka Hisa w porównaniu do grupy ze stymulacją dwukomorową (klasyczne CRT). W sesji Late-Breaking Clinical Trials na HRS 2022 przedstawiono wyniki półrocznej obserwacji pacjentów z LBBB i kardiomiopatią nieniedokrwienną. Łącznie czterdzieści osób (20 mężczyzn, średni wiek ok. 64 lata, średnia EF ok. 30%, średni czas trwania QRS 175 ms) zrandomizowano do implantacji stymulatora dwukomorowego lub stymulatora lewej odnogi pęczka Hisa. W sumie 10% z grupy stymulacji lewej odnogi przeszło do stymulacji dwukomorowej, a z grupy stymulacji dwukomorowej do stymulacji lewej odnogi – 20%. W analizie grup wyodrębnionych zgodnie z zaplanowanym leczenie w grupie stymulacji lewej odnogi obserwowano wyższy wzrost EF (p=0,029); ok. 65% osób z grupy stymulacji lewej odnogi i ok. 42% z grupy stymulacji dwukomorowej spełniło bardzo dobrej odpowiedzi na terapię (p=0,152).

https://cattendee.abstractsonline.com/meeting/10544/presentation/8842

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły