LECZENIE ANTYARYTMICZNE U CHOREGO PO IMPLANTACJI ICD

LECZENIE ANTYARYTMICZNE U CHOREGO PO IMPLANTACJI ICD

W obecnej dobie – przy szeroko stosowanej terapii ICD w profilaktyce pierwotnej i wtórnej nagłego zgonu sercowego – niesłusznie zapominamy, że farmakoterapia ma swoje uznane miejsce w leczeniu chorych również po implantacji kardiowertera-defibrylatora. Dotyczy to zarówno kanałopatii, nawrotu arytmii komorowej jak i tzw. burzy elektrycznej.

 

Jak powinniśmy współcześnie leczyć tych pacjentów z arytmią komorową? – zapraszamy do prezentacji udostępnionej przez Panią Profesor Marię Trusz-Gluzę.

W imieniu Redakcji

Michał Chudzik

A może można zapobiec VF farmakologicznie?_M.Trusz-Gluza – ZOBACZ