Leczenie bloku przedsionkowo-komorowego kardioneuroablacją

doniesienia medialne

Kardioneuroablacja daje obiecujące wyniki u części pacjentów z objawowym blokiem przedsionkowo-komorowym. Przeanalizowano dane kolejnych 241 pacjentów z objawowym napadowym/stałym blokiem przedsionkowo-komorowym pod kątem kwalifikacji do leczenia. Każdy chory miał wywiad co najmniej jednego omdlenia w ciągu poprzedzającego roku. Z tej grupy wybrano 40 pacjentów z pozytywną reakcją na atropinę, którym wykonano EPS. U dziewięciu z nich oceniono miejsce bloku na wewnątrz- lub podwęzłowy, a w 31 (12,9% wszystkich pacjentów) powyżej pęczka Hisa. U 17 z 31 pacjentów blok przedsionkowo-komorowy był stały. U 31 chorych wykonano kardioneuroablację: 28 ? w obu przedsionkach lub po lewej stronie, u trzech ? tylko po prawej stronie. U 30 pacjentów (96,7%) uzyskano sukces okołozabiegowy ? ustąpienie bloku przedsionkowo-komorowego i brak odpowiedzi na atropinę. U jednego pacjenta wszczepiono układ stymulujący serce. Chorych obserwowano 19,3?15 miesięcy po ablacji ? u dwóch pacjentów (6,7%) obserwowano epizody bloku przedsionkowo-komorowego, a w trakcie follow-upu u trzech (9,6%) podjęto decyzję o implantacji stymulatora serca. 

https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCEP.121.010018

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły