Leczenie przeciwpłytkowe i antykoagulacja u chorych poddawanych zabiegom elektroterapii

Leczenie przeciwpłytkowe i antykoagulacja u chorych poddawanych zabiegom elektroterapii

Autor: lek. med. Jarosław Blicharz

Leczenie przeciwpłytkowe i/lub przeciwzakrzepowe są stosowane powszechnie u chorych kierowanych do zabiegów elektroterapii serca. Wiąże się to z wyższym ryzykiem okołozabiegowych powikłań krwotocznych mających szczególne znaczenie w przypadku implantowanych urządzeń. Wobec pojawienia się nowych leków przeciwpłytkowych i przeciwzakrzepowych oraz konieczności minimalizowania powikłań zabiegów powstał wspólny dokument opracowany przez EHRA/HRS/SOLACE z zaleceniami dotyczącymi postępowanie w takiej sytuacji klinicznej. Niniejsza prezentacja dotyczy optymalnego postępowania w przypadku implantacji urządzeń wszczepialnych u chorych wymagających stosowania leków zmniejszających krzepliwość. Należy przede wszystkim zwrócić uwagę na zdecydowanie mniejsze ryzyko powikłań w przypadku wykonywania zabiegów w trakcie leczenia antagonistami witaminy K w porównaniu do terapii pomostowej z użyciem heparyn drobnocząsteczkowych oraz aktualnie brak dostatecznej jakości danych potwierdzających bezpieczeństwo implantacji urządzeń w trakcie leczenia nowymi antykoagulantami (jakkolwiek badania obecnie się toczą i wyniki spodziewane są za rok).

POBIERZ – Leczenie przeciwpłytkowe i antykoagulacja u chorych poddawanych zabiegom elektroterapii. Lek. med. Jarosław Blicharz