Leczenie przeciwzakrzepowe i antyagregacyjne u chorych z OZW i migotaniem przedsionków

Leczenie przeciwzakrzepowe i antyagregacyjne u chorych z OZW i migotaniem przedsionków

Adam Witkowski

Klinika kardiologii i Angiologii Interwencyjnej. Narodowy Instytut Kardiologii