Lek. Paweł Jesionowski „ Elektroterapia i ablacja u pacjentów z migotaniem przedsionków”

Lek. Paweł Jesionowski „ Elektroterapia i ablacja u pacjentów z migotaniem przedsionków”