Lekcja 1. “Programowanie ICD – prawidłowy zapis IEGM”

Lekcja 1. “Programowanie ICD – prawidłowy zapis IEGM”

Zapis IEGM – to rejestracja przez ICD endokawitarnej elektrycznej aktywności serca. Jak powstaje? Które zapisy, z których kanałów należy interpretować? Jaka powinna być korelacja markerów w zapisie IEGM z poszczególnymi zapisami w kanałach endokawitarnych?