Lekcja 10. „Detekcja VF – inne firmy”

Lekcja 10. „Detekcja VF – inne firmy”

Prawidłowa detekcja VF – jest kluczowym algorytmem ICD dla dostarczenia terapii w czasie VF. Czy i jak ten algorytm różni się w urządzeniach poszczególnych producentów?