Lekcja 14. Programowanie ICD. Detekcja „Stability” w ICD VR

Lekcja 14. Programowanie ICD. Detekcja „Stability” w ICD VR

Algorytm stabilności rytmu jest wykorzystywany przez ICD do różnicowania arytmii komorowej i nadkomorowej. W jaki sposób działa ten algorytm? Jak go programować? Jak zmieniać parametry stabilności w zależności od zarejestrowanej arytmii?