Lekcja 15. Programowanie ICD. Detekcja „Stability” – 3 firmy

Lekcja 15. Programowanie ICD. Detekcja „Stability” – 3 firmy

Algorytm stabilności rytmu dla różnicowania arytmii nadkomorowej i komorowej jest wykorzystywany przez każdą z firm. Jak działa ten algorytm w każdej z tych firm?