Lekcja 23. ICD – jak działa ATP optimization. Programowanie terapii w ICD.

Lekcja 23. ICD – jak działa ATP optimization. Programowanie terapii w ICD.

Jakie korzyści możemy uzyskać dla chorego przy programowaniu ATP optimization? Jakie funkcje mogą zwiększyć skuteczność lterapii arytmii u chorego z ICD?