Lekcja 24. ICD – detekcja arytmii przedsionkowych.

Lekcja 24. ICD – detekcja arytmii przedsionkowych.

Detekcja arytmii przedsionkowych, szczególnie migotania przedsionków przez ICD nie tylko może ograniczyć nieadekwatne wyładowania, ale również pozwala wcześniej włączyć doustne antykoagulanty. Aby zgodnie z aktualnymi zaleceniami ESC wykorzystać funkcje diagnostyczne w jednojamowym ICD niezbędna jest rejestracja arytmii przedsionkowej. Jak zaprogramować jednojamowy ICD aby zdiagnozować migotanie przedsionków?