Lekcja 3. Wyzwalanie przez pacjenta rejestracji arytmii

Lekcja 3. Wyzwalanie przez pacjenta rejestracji arytmii

Michał Chudzik, Mikołaj Łuczak