LEKCJA 41. PM diagnostyka IEGM – AF i szumy elektrody A

LEKCJA 41. PM diagnostyka IEGM – AF i szumy elektrody A

Jednym z ważniejszych elementów opieki nad pacjentem po implantacji urządzenia jest diagnostyka powikłań. Uszkodzenie elektrody endokawitarnej jest bardzo poważną nieprawidłowością. Współczesne stymulatory i defibrylatory serca dzięki rozbudowanym funkcjom diagnostycznym i zapisom IEGM znacznie ułatwiają wykrywanie tych nieprawidłowości. W jaki sposób rozpoznawać uszkodzenie elektrody w IEGM? Jak różnicować ją z arytmią nadkomorową? Zapraszamy do obejrzenia filmu.