Lekcja 5. “Programowanie ICD- nieprawidłowy zapis IEGM / nieprawidłowe wyczuwanie – jak przeprogramować ICD”

Lekcja 5. “Programowanie ICD- nieprawidłowy zapis IEGM / nieprawidłowe wyczuwanie – jak przeprogramować ICD”

Dlaczego w ICD może pojawiać się nieprawidłowe wyczuwanie (sensing) zespołów komorowych? Jakie są najczęstsze nieprawidłowości związane w wyczuwaniem? Jak i kiedy możemy przeprogramować ICD przy zaburzeniach wyczuwania?