Lekcja 7: Dostymulowywanie LV po RVs

Lekcja 7: Dostymulowywanie LV po RVs

Ewolucja czerwona to własny QRS z dostymulowaną lewą komorą (RVs-LVp) – RV triggering.
Kolejne pobudzenie własne (zielone) wystąpilo zbyt wcześnie aby było dostymulowane.
Określa to parametr „Maximum trigger rate”.
W tym przypadku 130/min – czyli 460 ms. Każdy kolejny cykl, który będzie krótszy niż 460 ms, nie będzie dostymulowany i będzie RVs-LVs (tu było 431 ms).

Powiązane artykuły