LEKCJA 7. PROGRAMOWANIE STYMULATORA SERCA. Refrakcja w kanale przedsionkowa

LEKCJA 7. PROGRAMOWANIE STYMULATORA SERCA. Refrakcja w kanale przedsionkowa

Okresy refrakcji w stymulatorze serca – parametr niewidoczny podczas rutynowej kontroli pacjenta z implantowanym urządzeniem. Czy ustawienie „AUTO” jest zawsze optymalne?

Kiedy powinniśmy programować indywidualnie okresy refrakcji? Jaki ma wpływ na inne interwały w stymulatorze serca? Na co powinniśmy zwrócić uwagę podczas kontroli pacjenta z implantowanym urządzeniem?