LEKCJA 8. PROGRAMOWANIE STYMULATORA SERCA. „MODE SWITCH” Kiedy i jak programować

LEKCJA 8. PROGRAMOWANIE STYMULATORA SERCA. „MODE SWITCH” Kiedy i jak programować

Jak ograniczyć ryzyko szybkiej stymulacji komór podczas arytmii nadkomorowej w stymulatorze dwujamowym? Jak działa ten algorytm? Czy powinniśmy uruchamiać tę funkcję u każdego chorego? Na co powinniśmy zwrócić uwagę podczas kontroli pacjenta z implantowanym urządzeniem?