Leki antyarytmiczne pomocne przed kardiowersją – metaanaliza

Leki antyarytmiczne stosowane przed kardiowersją migotania przedsionków zwiększają jej skuteczność. W prezentowanej metaanalizie badań klinicznych z randomizacją szukano prac, w których stosowano leki antyarytmiczne przed kardiowersją elektryczną migotania przedsionków. Wyszczególniono 5 grup leczenia: brak lub kontrola częstości rytmu komór, leki klasy Ia, leki klasy Ic, leki klasy III, amiodaron. Włączono 28 badań klinicznych z randomizacją. Zaobserwowano, że: 

  • w porównaniu z brakiem leczenia lub kontrolą częstości rytmu komór leki klasy III i amiodaron zwiększają szanse na przywrócenie rytmu zatokowego (odpowiednio OR 2,41, 95% CrI 1,37-4,62, duża pewność w skali GRADE; OR 2,58, 95% CrI 1,54-4,37, duża pewność),
  • amiodaron zwiększał czas utrzymania rytmu zatokowego w porównaniu z brakiem leczenia lub kontrolą częstości rytmu komór (OR 5,37, 95% CrI 4,00-7,39, duża pewność), lekami klasy Ic (OR 1,89, 95% CrI 1,05-3,45, umiarkowana pewność), lekami klasy III (OR 2,19, 95% CrI 1,39-3,26, duża pewność). 

https://academic.oup.com/europace/advance-article-abstract/doi/10.1093/europace/euac063/6599091?redirectedFrom=fulltext

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły