Lepsza odpowiedź kobiet na LBBAP niż BVP

Wśród osób ze wskazaniami do resynchronizacji kobiety odnoszą wyższe korzyści z LBBAP niż klasycznej stymulacji obukomorowej (BVP) w porównaniu z mężczyznami. Do wieloośrodkowego badania I-CLAS włączono 1778 osób ze wskazaniami do resynchronizacji, którym implantowano LBBAP lub BVP i obserwowano pod kątem hospitalizacji z powodu niewydolności serca lub zgonu. Wśród kobiet znalazło się więcej osób z kardiomiopatią nieniedokrwienną i LBBB, a mniej z nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą, chorobą niedokrwienną serca, niż u mężczyzn. Implantacja LBBAP u kobiet przynosiła większe korzyści niż BVP w porównaniu do mężczyzn – redukcja zgonu o 36% (HR 0,64; 95% CI 0,43-0,98, p = 0,03) i redukcja hospitalizacji z powodu niewydolności serca o 60% (HR 0,40; 95% CI 0,24-0,69; p < 0,01). U mężczyzn odpowiedź na LBBAP oceniana jako czas do zgonu lub hospitalizacji z powodu niewydolności serca była porównywalna z podgrupą leczoną BVP (HR 0,88; p = 0,29). Podgrupy kobiet z kardiomiopatią nieniedokrwienną i z LBBB uzyskały największe redukcje zgonu lub hospitalizacji z powodu niewydolności serca (odpowiednio o 55% i 51%; p < 0,01 w obu przypadkach). 

Created with BioRender, licensed version purchased by Sylwester Rogula

https://www.jacc.org/doi/10.1016/j.jacep.2023.08.026

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły