LUMAX VR-T DX

Tachyarytmie nadkomorowe są jedną z najczęstszych przyczyn nieadekwatnych interwencji implantowanych kardiowerterów-defibrylatorów (ICD), co w przypadku wyładowań wysokoenergetycznych jest bolesne dla pacjenta i znacząco obniża jego jakość życia. Jednym ze sposobów na poprawę skuteczności różnicowania komorowych i nadkomorowych zaburzeń rytmu jest możliwość uzyskania sygnału wewnętrzsercowej aktywacji bezpośrednio z przedsionka i komory, co dotychczas było możliwe do uzyskania z dwujamowych ICD (ICD-DR). Od pewnego czasu dostępne są na rynku urządzenia Lumax 540 i 740 VR-T DX – jednojamowe kardiowertery-defibrylatory z możliwością identyfikacji i diagnostyki przedsionkowych zaburzeń rytmu serca, co wpływa na redukcję nieadekwatnych wyładowań ICD Z powodu potencjalnych powikłań jakie niesie za sobą wszczepienie więcej niż jednej elektrody, implantacja ICD-DR jest uzasadniona w przypadkach występowania dodatkowo wskazań do stymulacji serca przedsionkowej lub przedsionkowo-komorowej…

Artur Oręziak

Przejdź do materiału video

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły