Makrolidy a zwiększone ryzyko zaburzeń rytmu serca i NZS

Makrolidy a zwiększone ryzyko zaburzeń rytmu serca i NZS

Metaanaliza wykazała związek między wykorzystaniem antybiotyków z grupy makrolidów
z małym, ale znaczącym wzrostem ryzyka nagłej śmierci sercowej. Badania zostały opublikowane w Journal of the American College of Cardiology. Metaanaliza objęła 33 badania z udziałem ponad 20 milionów pacjentów, których podzielono na trzy grupy: leczonych makrolidami, leczonych inną antybiotykoterapią oraz tych bez terapii antybiotykowej. Badania ujawniły 80 przypadków tachyarytmii komorowych/mln cykli leczenia u osób, które nie przyjmowały makrolidów oraz dodatkowe 118 tachyarytmii komorowych lub powiązanych NZS po zastosowaniu antybiotyków makrolidowych/mln cykli leczenia. Dotychczasowe stosowanie makrolidów oraz innych antybiotyków nie było związane w badaniu ze zwiększonym ryzykiem sercowo-naczyniowym. Ponadto, zastosowanie makrolidów nie było związane ze zwiększoną śmiertelnością całkowitą, ponieważ stosunkowo mała moc i większe ryzyko śmierci sercowej mogły być kompensowane przez korzyści związane z ich bakteriostatycznym działaniem. Według Su-Hua Wu z Kliniki Kardiologii Sun Yat-Sen University, Guangzhou w Chinach, bezwzględne ryzyko NZS i śmierci sercowej jest małe, więc powinno to mieć ograniczony wpływ na zalecaną praktykę. Jednakże, biorąc pod uwagę, że makrolidy są jedną z najczęściej stosowanych grup antybiotyków i leki te są przepisywane milionom pacjentów rocznie, to całkowita liczba NZS, tachyarytmii komorowych i zgonów sercowych nie może być pominięta. Obecnie odporność na antybiotyki stanowi poważne zagrożenie dla globalnego zdrowia, a nowych możliwości leczenia jest wciąż zbyt mało. Utrata całej klasy antybiotyków stanowiłaby poważną przeszkodę w walce z infekcjami. Ponadto, potrzeba lat, aby w pełni zrozumieć konsekwencje zniknięcia danego leku.

Autor: Michał Chudzik

Źródło:  http://www.cxvascular.com/crn-latest-news/cardiac-rhythm-news—latest-news/study-shows-increased-risk-of-cardiac-arrhythmias-and-cardiac-death-with-macrolides-usage

POBIERZ – Makrolidy a zwiększone ryzyko zaburzen rytmu serca i NZS