Mała progresja załamka R a nagły zgon sercowy

Mała progresja załamka R wiąże się z niekorzystnym rokowaniem, zarówno w populacji ogólnej, jak i pacjentów z chorobą wieńcową. W fińskich bazach danych zidentyfikowano 6854 osób z populacji ogólnej poddanych badaniu lekarskiemu w latach 1978-1980, których obserwowano do 2011 roku. Małą progresję załamka R zdefiniowano jako amplitudę załamka R ≤0,3 mV w odprowadzeniu V3 i załamek R w odprowadzeniu V2 ≤ załamka R w odprowadzeniu V3. U 213 osób (3,1%) rozpoznano małą progresję załamka R. W obserwacji trwającej ok. 25 lat zmarło 3723 pacjentów (54,3%). Zauważono związek między małą progresją załamka R a starszym wiekiem, większą częstością niewydolności serca i chorobą wieńcową. W analizie wieloczynnikowej mała progresja załamka R wiązała się z nagłym zgonem sercowym (HR 2,13, 95% CI 1,34-3,39), zgonem z przyczyn sercowych (HR 1,75, 95% CI 1,35-2,15), śmiertelnością całkowitą (HR 1,29, 95% CI 1,29, 95% CI 1,08-1,54), W podgrupie osób z chorobą wieńcową związek ze śmiertelnością z przyczyn sercowych (HR 1,71, 95% CI 1,19-2,46) i nagłym zgonem sercowym (HR 2,62, 95% CI 1,38-4,98) był jeszcze silniejszy.

https://www.heartrhythmjournal.com/article/S1547-5271(22)00133-3/fulltext

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły