Mechaniczne vs laserowe usuwanie elektrod

Polipropylenowe zestawy (Cook Vascular) były pierwszymi dostępnymi na rynku dla zabiegów ekstrakcji elektrod. Następnie wprowadzono systemy laserowe. Badanie PLEXES pokazało, że skuteczność zabiegów usunięcia elektrod przy użyciu lasera była większa (94%) niż bez jego wykorzystania (64%) (p=0.001). Jednakże w grupie z laserem zanotowano większą liczbę groźnych powikłań ? 3 vs 0 pacjentów (p=NS).  Meta-analiza z ostatnich 15 lat usunięć (62 badania) 20.000 elektrod u 13.000 pacjentów (średnia wieku=64 lata) wskazuje, że infekcja układu była główną przyczyną usunięcia elektrod u 55% procent pacjentów, całkowite usunięcie stwierdzono u 94% chorych, duże powikłania wystąpiły u 1,7%, a śmiertelność u 0,3% chorych. Używanie lasera zwiększało ryzyko dużych powikłań lub zgonu w całej populacji  pacjentów (p=0.029), pomimo istotnie statystycznie większego procentu skutecznych zabiegów. Czynnikami wpływającymi na większe ryzyko powikłań są: wiek pacjenta, elektroda pozostawiona przez więcej niż rok, infekcja układu, użycie lasera do zabiegu usunięć. W przypadku infekcji układu ? gdzie usunięcie w całości jest absolutnym priorytetem ? większą skuteczność zanotowano metodą mechaniczną. Powikłania po laserze, mogą być związane z obniżoną wytrzymałością ścian układu żylnego po pracy lasera, niekorzystnym wpływem dostarczonej energii, bądź też brakiem możliwości ?czucia? oporów układu żylnego przez operatora. Każda stosowana technika podczas zabiegu przynosi dobre rezultaty w połączeniu z doświadczeniem operatora. Pierwszy europejski rejestr (ELECTRA) wykazał, ze 63,5% elektrod jest usuwanych przy użyciu specjalnych przyrządów: najczęściej mechanicznie u 36,3% pacjentów. Laserem usuwano elektrody u 19,2% chorych. Dalsza analiza rejestru wykaże potencjalne korzyści i powikłania przy stosowaniu różnych technik, zarówno w ośrodkach z małym, jak i dużym doświadczeniem.

Autor: Michał Chudzik

Źródło/a:  Cardiac Rhythm News, 30 June 2015,  http://www.cxvascular.com/crn-highlights/cardiac-rhythm-news—highlights/mechanical-transvenous-lead-extraction-vs-laser-lead-extraction

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły