Meet the Expert – implantacją układu CRT-D

Meet the Expert – implantacją układu CRT-D

zapraszamy do zapisów poprzez mail: sekretariat@akademiaelektroetarpii.pl
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń