Metaanaliza badań oceniających algorytm HeartInsight

W analizie ponad 2 tys. pacjentów wykazano, że wynik uzyskany w wieloparametrycznej skali HeartInsight jest istotnie wyższy na 12 tygodni przed zaostrzeniem niewydolności serca w porównaniu z grupą, która nie miała zaostrzenia choroby. HeartInsight to algorytm mający na celu predykcję zaostrzenia niewydolności serca u pacjentów z ICD lub CRT na podstawie siedmiu parametrów, m.in. aktywności pacjenta, średniej czynności serca, ładunku arytmii przedsionkowej, ilości dodatkowych pobudzeń komorowych, zmienności rytmu serca czy impedancji klatki piersiowej. Do metaanalizy włączono dziewięć badań obejmujących 2050 pacjentów z ICD lub CRT-D z EF ≤ 35%, w klasie NYHA II/III bez długotrwającego migotania przedsionków. Wystąpiło 369 zaostrzeń niewydolności serca u 259 chorych. Średni wynik w skali HeartInsight na 12 tygodni przed zaostrzeniem był wyższy w grupie pacjentów z zaostrzeniem niewydolności serca niż w grupie bez zaostrzenia (42,3±26,1 vs. 30,7±20,6, p < 0,001). W trakcie kolejnych tygodni aż do zaostrzenia wynik punktacji rósł w grupie zaostrzenia niewydolności serca aż do 51,6±26,8 (wzrost o 22% w porównaniu z grupą bez zaostrzenia niewydolności serca, p = 0,003). Należy podkreślić, że pojedyncze składowe algorytmu, takie jak zmienność rytmu serca, średnia częstość pracy serca, impedancja wewnątrzklatkowa były istotnie wyższe już na 12 tygodni przed zaostrzeniem, a parametry, takie jak nocna częstość pracy serca, tachyarytmie przedsionkowe, dodatkowe pobudzenia komorowe, aktywność pacjenta, stopniowo istotnie wzrastały aż do samego zaostrzenia.

Created with BioRender, licensed version purchased by Sylwester Rogula

https://academic.oup.com/europace/advance-article/doi/10.1093/europace/euae032/7593796

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły