Metaanaliza: kardioneuroablacja w leczeniu zespołu wazowagalnego

Według wyników metaanalizy obejmującej dane z 14 badań kardioneuroablacja może zapobiegać nawrotom omdleń u blisko 92% pacjentów z zespołem wazowagalnym. Przeszukano bazy Medline i Embase zgodnie z wytycznymi PRISMA do 14 lutego 2022. W 14 badaniach spełniających kryteria włączenia znalazło się 465 pacjentów o średniej wieku blisko 40 lat. Kardioneuroablację wykonywano z zastosowaniem różnych technik, zabieg przeprowadzano w obu przedsionkach w 36,1% przypadków, tylko w lewym przedsionku w 55,7%, tylko w prawym przedsionku w 8,2%. Zabiegi ograniczone tylko do prawego przedsionka miały istotnie niższą skuteczność w zapobieganiu nawrotom omdleń wazowagalnych (81,5%) w porównaniu z zabiegami w obrębie samego lewego przedsionka (94,0%) lub obu przedsionków (92,7%). Żadna ze stosowanych technik nie miała przewagi nad pozostałymi w kontekście skuteczności zabiegu. 

Created with BioRender, licensed version purchased by Sylwester Rogula

https://www.heartrhythmjournal.com/article/S1547-5271(22)02088-4/fulltext

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły