Modulacja kurczliwości serca może poprawiać jakość życia pacjentów z HFpEF

Pilotażowe badanie CCM-HFpEF wskazuje na skuteczność modulacji kurczliwości serca w poprawie jakości życia osób z HFpEF. Do tego wieloośrodkowego badania włączono 47 chorych z HFpEF w klasie II lub III wg NYHA, którym wszczepiono układ do modulacji kurczliwości serca. Układ do modulacji kurczliwości serca wysyła poprzez 2 elektrody wszczepione w przegrodę międzykomorową sygnały elektryczne w okresie refrakcji bezwzględnej, co ma przyczyniać się do wzrostu kurczliwości miokardium. W badanej populacji średnia wieku wyniosła blisko 75 lat, było ok. 70% kobiet, średnia frakcja wyrzutowa lewej komory wyniosła niemal 60%, prawie połowa uczestników miała migotanie przedsionków, a co trzeci pacjent był co najmniej 1 raz hospitalizowany z powodu niewydolności serca w poprzedzającym roku. Po 24 tygodniach obserwacji stwierdzono poprawę wyniku w kwestionariuszu KCCQ o 18,0±16,6 punktu (p<0.001 w porównaniu do wartości wyjściowych na poziomie 48,9±21,7). Powikłania związane z zabiegiem lub urządzeniem stwierdzono u 6,4% uczestników. 

Created with BioRender, licensed version purchased by Sylwester Rogula

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ejhf.2619

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły