Monitorowanie EKG za pomocą urządzenia AliveCor KardiaMobile po TAVI

Okresowe, 30-sekundowe monitorowanie EKG z wykorzystaniem aparatu AliveCor KardiaMobile pozwala wykryć zaburzenia przewodzenia będące wskazaniem do implantacji układu stymulującego serce u 8% pacjentów po TAVI. Autorzy z Pizy włączyli do prezentowanego badania kolejnych pacjentów wypisanych po TAVI, którzy nie mieli wcześniej wszczepionego stymulatora serca. Wszyscy otrzymali zalecenie rejestracji 30-sekundowych zapisów EKG za pomocą mobilnego aparatu codziennie przez pierwsze 7 dni, a następnie raz na tydzień, aż do 28. dnia włącznie. Ze 151 osób po TAVI wyłączono 23, którym wszczepiono stymulator serca przed wypisem, 10, którzy nie zgodzili się na stosowanie aparatu, 18, którzy nie potrafili korzystać z urządzenia. Ostatecznie 100 osób wykonało pomiary zgodnie z zaleceniem. U ośmiu chorych (8%) stwierdzono zaburzenia przewodzenia (mediana 6 dni) stanowiące podstawę do implantacji stymulatora serca. W analizie wieloczynnikowej tylko wydłużony odstęp PQ przy wypisie był niezależnym predyktorem implantacji stymulatora serca w trakcie późniejszej obserwacji. W 96,5% przypadków pacjenci wykonywali pomiary EKG zgodnie z zaleceniem. Zdaniem autorów aparat AliveCore KardiaMobile pozwala na szybką i bezpieczną identyfikację pacjentów, u których występują opóźnione zaburzenia przewodzenia po TAVI. 

https://academic.oup.com/europace/advance-article/doi/10.1093/europace/euac285/7000049

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły