Złożoność układów ICD i CRT

Złożoność układów ICD i CRT

prof. UJ dr hab. n. med. Barbara Małecka