MRI AutoDetect przydatny w praktyce klinicznej

Autor: Łukasz Januszkiewicz

Dlaczego warto przeczytać: Funkcja MRI AutoDetect w urządzeniach Biotronik pozwala na uniknięcie dodatkowego przeprogramowania układu w 9 na 10 przypadków. MRI AutoDetect pozwala na automatyczne wykrycie pola magnetycznego ponad 10 mT i przestawienie programu urządzenia na tryb MRI. Po opuszczeniu pola magnetycznego urządzenie powraca do poprzedniego trybu pracy w ciągu minuty. Autorzy doniesienia przeanalizowali zanonimizowane dane osób z systemu Home Monitoring. Spośród 48 756 urządzeń z funkcją AutoDetect, została ona aktywowana w 2821 razy u 2291 pacjentów. W 95,9% przypadków wykryto co najmniej jedną ekspozycję na pole magnetyczne. Średni czas ekspozycji na pole magnetyczne wyniósł 41 minut. Ok. 8% pacjentów skontrolowano po badaniu w dniu ekspozycji na pole magnetyczne. Tryb MRI AutoDetect wyłączył się automatycznie u 96,4% badanych. Powyższe dane z praktyki klinicznej wskazują na bardziej elastyczną pracę z pacjentami poddawanymi MRI w porównaniu do tradycyjnego programowania urządzeń bez funkcji MRI AutoDetect. 

https://cslide-us.ctimeetingtech.com/hrs20/attendee/eposter/poster/833?q=mullane

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły