MRI bezpieczne u osób z czasowymi stymulatorami serca

ehra 2022

MRI można bezpiecznie wykonać u pacjentów z czasowym zewnętrznym stymulatorem serca dopuszczonym warunkowo do rezonansu i elektrodą o aktywnej fiksacji. Zidentyfikowano wszystkich pacjentów, którzy wymagali założenia czasowego, zewnętrznego stymulatora serca w Szpitalu Uniwersyteckim w Aarhus w Danii w latach 2016-2020. Klasyczna elektroda o aktywnej fiksacji była wszczepiona przezskórnie i połączona do stymulatora dopuszczonego warunkowo do MRI wyłonionego i przyklejonego taśmą na skórze. Przed MRI urządzenie zostało przeprogramowane zgodnie z wytycznymi i umocowane, by ograniczyć ruchy w polu elektromagnetycznym. W grupie 827 pacjentów z zewnętrznym czasowym stymulatorem serca 44 (5%) miało wykonany MRI. Stymulator był wszczepiony z powodu bloku przedsionkowo-komorowego w 45% przypadków, zresuscytowanego zatrzymania krążenia w 36%, infekcyjnego zapalenia wsierdzia w 21% i innych przyczyn w 14%. MRI wykonywano m.in. w celu diagnostyki wady serca u 36% pacjentów, choroby mózgu u 20%. Mediana od implantacji czasowego stymulatora do MRI wyniosła 6 dni. W czasie MRI nie obserwowano przypadków nieprawidłowego działania układu ani arytmii, nie stwierdzono zaburzeń sensingu, progu stymulacji ani oporności. W 61% przypadków postawiono ostateczne rozpoznanie po MRI. Wynik MRI wpłynął na decyzję o implantacji CRT i/lub ICD w 22% przypadków. Stymulator do stałej stymulacji serca wszczepiono 73% pacjentów średnio po 12 dniach. 

https://digital-congress.escardio.org/EHRA-Congress/sessions/3902-a-variety-of-new-on-electrophysiology

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły