MRI określi ryzyko VT u pacjentów z EF ?35%

U osób z chorobą wieńcową i EF ?35% obszar strefy szarej w MRI mierzony za pomocą metody 3SD (trzech odchyleń standardowych) pozwala lepiej przewidzieć wystąpienie arytmii komorowej niż frakcja wyrzutowa. W prezentowanej subanalizie badania CMR-SCD oceniono pacjentów z chorobą wieńcową i EF ?35% poddanych MRI serca między 2010 a 2017 rokiem. Punktem końcowym było wystąpienia nagłego zgonu sercowego, częstoskurczu komorowego, migotania komór lub zresuscytowanego zatrzymania krążenia. W grupie 701 pacjentów obszar strefy szarej mierzony za pomocą metody 3SD ?5 g silnie wiązał się z punktem końcowym (sHR 17,4, 95% CI 6,64-45,5). Jest to do tej pory największe badanie pokazujące silny związek strefy szarej mierzonej za pomocą metody 3SD u osób z EF ?35%. Może to być obiecujący marker zdarzeń arytmicznych w badanej populacji. 

dr n. med. Łukasz Januszkiewicz

https://ehra2021-abstract.medicalcongress.online/mediatheque/media.aspx?mediaId=98188&channel=98056

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły