MRI w CIED z elektrodami nasierdziowymi

MRI u pacjenta z elektrodami nasierdziowymi nie stanowi wyższego ryzyka niż MRI u pacjenta z przezżylnym CIED. W dwóch ośrodkach oceniono kolejnych 29 pacjentów z elektrodami nasierdziowymi, którym wykonano MRI w latach 2008-2021. Średni wiek badanej grupy wyniósł 43 lata, a prawie 60% stanowiły kobiety. Wykonano 52 badania MRI 57 obszarów anatomicznych, podczas których pacjenci byli ściśle monitorowani. Stymulator serca miało 16 osób, dziewięć – ICD lub CRT-D, a cztery nie miały implantowanego generatora impulsów. Nie stwierdzono istotnych działań niepożądanych po MRI. Poza jednym przypadkiem przejściowego spadku sensingu na elektrodzie przedsionkowej nie zaobserwowano istotnych zmian parametrów (stabilny czas działania baterii, próg stymulacji, sensing, oporność). 

https://www.heartrhythmjournal.com/article/S1547-5271(23)02102-1/fulltext

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły