MRI z urządzeniem – standardowe kontra ProMri (doniesienia 
z kongresów oraz obserwacje własne), dr n. med. Michał Mazurek

MRI z urządzeniem – standardowe kontra ProMri (doniesienia 
z kongresów oraz obserwacje własne), dr n. med. Michał Mazurek