Nagłe zatrzymanie krążenia podczas sportu

Nagłe zatrzymanie krążenia podczas sportu występuje głównie u mężczyzn uprawiających sport rekreacyjnie. Przeprowadzono prospektywne badanie w latach 2012-2019, w ramach którego zidentyfikowano wszystkie przypadki nagłego zatrzymania krążenia osób w wieku 18-35 lat w Niemczech i w Paryżu – n = 147. Średni wiek badanej grupy wyniósł ponad 28 lat, a ponad 95% stanowili mężczyźni. W 12 przypadkach zatrzymanie krążenia wystąpiło u młodych sportowców wyczynowych. W prawie 83% zdarzeń osoba postronna podjęła czynności resuscytacyjne, a tylko w 7,5% przypadków zastosowano AED. Zastosowanie AED przed przyjazdem pogotowia ratunkowego było najsilniejszym predyktorem przeżycia do wypisu ze szpitala (OR 6,25; 95% CI 1,48-43,20; p = 0,02). Wśród pacjentów, u których osoba postronna podjęła natychmiastową resuscytację i zastosowane było AED, przeżycie wyniosło blisko 91%. Najczęstszą przyczyną zatrzymania krążenia była choroba niedokrwienna serca (ok. ¼ przypadków) – głównie na skutek ostrego zespołu wieńcowego (86,9%). 

https://academic.oup.com/europace/advance-article/doi/10.1093/europace/euac172/6763074

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły