Nagłe zatrzymanie krążenia w czasie aktywności sportowej u seniorów

Nagłe zatrzymanie krążenia w czasie aktywności sportowej osób ≥ 65. r.ż. występuje rzadko – z częstością 2-3 na 100 000. Badacze ocenili prospektywnie wszystkie przypadki pozaszpitalnego nagłego zatrzymania krążenia w Portland w stanie Oregon (lata 2002-2017) i w hrabstwie Ventura w Kalifornii (2015-2021). W analizowanych obszarach mieszka blisko 2 mln ludzi. W każdym przypadku uzyskano dane na temat objawów, okoliczności i wywiadu chorobowego. Nagłe zatrzymania krążenia, do którego doszło w ciągu godziny od zakończenia uprawiania aktywności sportowej, klasyfikowano jako nagłe zatrzymanie krążenia w czasie aktywności sportowej.

W grupie osób ≥ 65. r.ż. stwierdzono 4078 nagłych zatrzymań krążenia, z czego 77 (1,9%) wystąpiło w czasie aktywności sportowej. Zdecydowana większość (91%) tych przypadków dotyczyła mężczyzn. Roczny wskaźnik występowania nagłego zatrzymania krążenia wyniósł 3,29 na 100 000 mieszkańców w Portland i 2,1 na 100 000 mieszkańców w hrabstwie Ventura. Najczęstszymi aktywnościami, podczas których dochodziło do nagłego zatrzymania krążenia, były: jazda na rowerze, ćwiczenia na siłowni i bieganie. Osoby po nagłym zatrzymaniu krążenia w czasie aktywności sportowej miały mniej czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych (p = 0,03) i mniej chorób współistniejących (p < 0,005) w porównaniu z pozostałą populacją osób po nagłym zatrzymaniu krążenia. Wskaźnik przeżycia do wypisu był wyższy w grupie osób po zatrzymaniu krążenia w czasie sportu, ale nieistotny statystycznie po uwzględnieniu zmiennych. Zdaniem autorów wyniki badania sugerują, że korzyści płynące z aktywności fizycznej prawdopodobnie przewyższają ryzyko wystąpienia nagłego zatrzymania krążenia w jej czasie. 

https://www.jacc.org/doi/abs/10.1016/j.jacep.2022.10.033

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły