Nagłe zatrzymanie krążenia z rytmem do defibrylacji u pacjentów z niewydolnością serca

doniesienia medialne

Dlaczego warto przeczytać: Najwyższe prawdopodobieństwo wystąpienia rytmu do defibrylacji u osób z nagłym zatrzymaniem krążenia i niewydolnością serca mają osoby z umiarkowanie obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory. Autorzy zidentyfikowali kolejnych pacjentów z nagłym zatrzymaniem krążenia i niewydolnością serca w wieku powyżej 18 lat włączonych do badania Oregon Sudden Unexpected Death Study w latach 2002-2019. Następnie w archiwalnych echokardiogramach przez zatrzymaniem krążenia znaleziono frakcję wyrzutową lewej komory pacjentów.

W grupie 648 osób z niewydolnością serca i nagłym zatrzymaniem krążenia (mediana wieku 72 lata, IQR 62-81 lat) znalazło się: 

  • 274 pacjentów z niewydolnością serca z obniżoną frakcją wyrzutową (EF < 40%; 23,4% kobiet),
  • 92 pacjentów z niewydolnością serca z umiarkowanie obniżoną frakcją wyrzutową (EF 40-50%; 35,9% kobiet),
  • 282 pacjentów z niewydolnością serca z zachowaną frakcją wyrzutową (EF > 50%; 42,5% kobiet). 

Odsetek rytmów do defibrylacji (migotanie komór, częstoskurcz komorowy) wyniósł w ww. podgrupach odpowiednio: 44,5%; 48,9%; 27,0% (p < 0,001). Wskaźnik przeżycia do wypisu ze szpitala wyniósł odpowiednio: 10,6%; 22,8%; 9,9% (p = 0,003). W porównaniu z osobami z niewydolnością serca z zachowaną frakcją wyrzutową pacjenci z umiarkowanie obniżoną frakcją wyrzutową mieli ok. 2,5-krotnie wyższe prawdopodobieństwo wystąpienia rytmu do defibrylacji, a pacjenci z obniżoną frakcją wyrzutową ? dwukrotnie. 

https://www.heartrhythmjournal.com/article/S1547-5271(20)30536-1/fulltext

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły