Nagłe zgony sercowe w Danii

doniesienia medialne

Nagłe zgony sercowe stanowią ok. 13% wszystkich zgonów w Danii. Autorzy badania przenalizowali wszystkie przypadki zgonów wśród 5,5 mln Duńczyków w 2010 roku. Oceniono raporty z sekcji zwłok, akty zgonu i dane z narodowych rejestrów zdrowotnych. Na podstawie rzetelności danych każdy zgon przydzielono do jednej z 4 kategorii: inny niż nagły zgon sercowy, pewny nagły zgon sercowy, prawdopodobny nagły zgon sercowy, możliwy nagły zgon sercowy. Z 54 028 zgonów w Danii w 2010 r. 6867 (13%) sklasyfikowano jako nagły zgon sercowy (591 ? pewny, 1568 ? prawdopodobny, 4708 ? możliwy). Pewne nagłe zgony sercowe występowały z częstością 11 (95% CI 10-12) na 100 000 osobolat, a biorąc pod uwagę wszystkie trzy kategorie wskaźnik ten wzrósł do 124 (95% CI 121-127) na 100 000 osobolat. Ponad połowa przypadków osób, które zmarły na skutek nagłego zgonu sercowego miała rozpoznaną chorobę sercowo-naczyniową. 

dr n. med. Łukasz Januszkiewicz

https://www.heartrhythmjournal.com/article/S1547-5271(21)00422-7/fulltext

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły