Nagły zgon sercowy jest najczęstszą przyczyną śmierci pacjentów z AF: ENGAGE AF-TIMI 48

Najnowsze dane sugerują, że AF jest niezależnie związane ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia nagłej śmierci sercowej. U pacjentów ze zdiagnozowanym AF, leczonych przeciwzakrzepowo, nagły zgon sercowy stanowi > 20% wszystkich zgonów. Ponadto, pacjenci z AF mają średnio 2,5-krotnie zwiększone ryzyko nagłej śmierci sercowej lub VF w porównaniu z pacjentami bez migotania przedsionków. W analizie uwzględniono częstości występowania, właściwości oraz czynniki związane z nagłą śmiercią sercową we współczesnej dużej grupie pacjentów z AF. ENGAGE AF-TIMI 48 to randomizowane, podwójnie ślepe, podwójnie zamaskowane, międzynarodowe badanie, w którym porównywano dwa schematy dawkowania edoxabanu (Daiichi Sankyo) i warfaryny u ponad 21 000 pacjentów z AF. W analizie tej zbadano również skuteczność leczenia edoxabanem i warfaryną w odniesieniu do nagłej śmierci sercowej. Pacjenci, którzy doświadczyli nagłej śmierci sercowej to głównie: mężczyźni (70,6%), z medianą wieku 73 lata, większość z  uporczywym lub utrwalonym AF (82,9%), objawy niewydolności serca na początku badania (72,9%), wynik CHA2DS2-Vasc  ? 4 (75,4%), niska frakcja wyrzutowa. Niektóre z czynników predykcyjnych nagłej śmierci sercowej u chorych z AF mogą być modyfikowane przez staranne rozważenie leczenia farmakologicznego, lepszą kontrolę rytmu serca i leczenie nadciśnienia tętniczego. Niemniej przyszłe badania prospektywne powinny zbadać, czy te zmiany w leczeniu mogą zmniejszyć ryzyko nagłej śmierci sercowej u chorych z migotaniem przedsionków.

Autor: Michał Chudzik

 Źródło/a: http://cardiacrhythmnews.com/sudden-cardiac-death-is-the-most-common-cause-of-death-in-atrial-fibrillation-patients-engage-af-timi-48-shows/

[button type=”bd_button btn_large” url=”https://akademiaelektroterapii.pl/wp-content/uploads/2016/09/2016_08_19-Nagły-zgon-sercowy-jest-najczęstszą-przyczyną-śmierci-pacjentów-z-AF-ENGAGE-AFTIMI-48.ppt” target=”on” button_color_fon=”#3fc2da” button_text_color=”#FFFFFF” ]POBIERZ – Nagły zgon sercowy jest najczęstszą przyczyną śmierci pacjentów z AF: ENGAGE AF-TIMI 48[/button]
Total
0
Shares
Powiązane Artykuły