Nagły zgon sercowy po przeszczepie serca

Autor: Łukasz Januszkiewicz

Dlaczego warto przeczytać: Nagły zgon sercowy to główna przyczyna zgonu pacjentów po przeszczepie serca po pierwszym roku od operacji. Przeanalizowano dane 1363 kolejnych pacjentów po przeszczepie serca w latach 2004-2017 z dwóch francuskich ośrodków. Zdefiniowano 7 przyczyn zgonów: nagły zgon sercowy, sercowo-naczyniowe, zakażenie, pierwotna dysfunkcja przeszczepu, niewydolność przeszczepu, nowotwór, inne. Przyczyny zgonu zostały niezależnie ocenione przez dwóch kardiologów na podstawie kart zgonu i historii choroby. Nagły zgon sercowy zdefiniowano jako nieoczekiwane zatrzymanie krążenia poza szpitalem bez oczywistej przyczyny pozasercowej w trakcie godziny od początku objawów. 

Mediana obserwacji po przeszczepie wyniosła blisko 4 lata. W sumie 450 osób (33%) zmarło w ciągu pierwszego roku po operacji ? w tym okresie głównymi przyczynami zgonów były: infekcje i pierwotna niewydolność przeszczepu w oddziale intensywnej terapii. W późniejszej obserwacji pacjenci najczęściej umierali z powodu nagłego zgonu sercowego. Spośród 213 zgonów w obserwacji powyżej roku od zabiegu 21% stanowiły nagłe zgony sercowe. Zdaniem autorów implantacja kardiowertera-defibrylatora w tej populacji powinna zostać poddana dyskusji. 

https://cslide-us.ctimeetingtech.com/hrs20/attendee/eposter/poster/841?s=pto

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły